קורס והשתלמות מקצועית במיפוי קרנית וקרטוקונוס

29.10.19 בית המלון שפיים

מרכזים: ד"ר ניר ארדינסט      ד"ר עאדל ברבארה 

9.00-8.30- התכנסות והרשמה 

9.00-9.25 מיפוי קדמי של הקרנית - ד"ר דוד ורסנו

9.25-9.50 טומוגרפיה של הקרנית - ד"ר דוד ורסנו

9.50-10.05 OCT   של הקרנית - ד"ר עאדל ברבארה 

10.05-10.20  אפידמיולוגיה של הקרטוקונוס - דר עאדל ברבארה

10.20-10.35 מיפוי קרנית ועדשות מגע לקרטוקונס   - ד"ר ניר ארדינסט

10.35-10.50  חידושים בעדשות מגע לקרטוקונוס – מר איליה אורטנברג

10.50-11.05  עדשות מגע לקרטוקונוס – ד"ר בוריס סברוניסקי

11.05-11.20 הפסקה 

11.20-11.50 קרוס לינקינג וקרטוקונוס - פרופ' יוסף פרוכט פרי 

12.10- 11.50 טבעות וקרטוקונוס - דר עאדל ברבארה

12.30 -12.10 עדשות פאקיות בקרטוקונוס - פרופ' גיא קליינמן

12.50- 12.30 PRK וקרוס לינקינג משולבים בקראטוקונוס-פרופ' אור קיזרמן

12.50-13.00 דיון 

13.00-14.00 הפסקת צהריים

14.00-14.25 DALK  וקרטוקונוס - פרופ' אבי סולומון

14:30- 14.25  סיכום דר עאדל ברבארה 

14.30 חלוקת תעודות (מטעם The International Journal of Keratoconus and Ectatic Corneal Diseases)